Τρωκτικά

Τρωκτικά

Τα τρωκτικά βρίσκονται σχεδόν παντού. Τα πολλά απόβλητα και σκουπίδια αποτελούν τροφή για τα τρωκτικά και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται με γοργούς ρυθμούς. Η παρουσία των τρωκτικών στο αστικό περιβάλλον έχει πολλαπλές δυσμενείς επιπτώσεις. Μετάδοση πληθώρας μολυσματικών ασθενειών, υποβάθμιση της ποιότητας των τροφίμων, αλλά και υλικοτεχνικές φθορές σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
Τα τρωκτικά ευθύνονται για την μετάδοση πλήθους μολυσματικών ασθενειών όπως πανώλη, τυφοειδής πυρετός, λεπτοσπείρωση κλπ, ενώ είναι σε θέση να φέρουν πολλά εκτοπαράσιτα (ψύλλους, τσιμπούρια κ.α).

Τα είδη που απαντώνται στην Ελλάδα και μας ενδιαφέρουν είναι:

  • Οικιακός ποντικός Mus Musculus
  • Αρουραίος των υπονόμων Rattus Norvegicus
  • Αρουραίος των πλοίων Rattus Rattus

Για την καταπολέμησή τους, σημαντικό ρόλο παίζει η πρόληψη (απομακρύνουμε σκουπίδια και άχρηστα υλικά, δεν αφήνουμε εκτεθειμένα τρόφιμα). Η καταπολέμησή τους από επαγγελματία του χώρου είναι ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση των τρωκτικών σε μια περιοχή. Η “ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ” σας προσφέρει επαγγελματική λύση με τεχνικούς άρτια εκπαιδευμένους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων από τρωκτικά.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ