Μυρμήγκια

Μυρμήγκια

Τα μυρμήγκια ανήκουν στην τάξη των Υμενοπτέρων. Σχηματίζουν αποικίες με υψηλή κοινωνική οργάνωση. Σε μια τέτοια κοινωνία απαντώνται τόσο τα αναπαραγωγικά άτομα, όσο και οι εργάτες. Κάθε φωλιά απαριθμεί μερικές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα.

Αν και δεν αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο μπορούν να προκαλέσουν σημαντική όχληση σε κατοικημένους χώρους. Κατά συνέπεια η εμφάνιση υψηλών πληθυσμών σε κατοικημένο περιβάλλον πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οι μέθοδοι αντιμετώπισης περιλαμβάνουν υπολειμματικούς ψεκασμούς με εντομοκτόνα υγειονομικής σημασίας σε συνδυασμό με ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων, ατοξικές παγίδες, τροφοελκυστικά δολώματα (gel) και οικολογικές απωθητικές ουσίες.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ