Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου πιστοποίησης

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η “ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ” στον συγκεκριμένο τομέα αφορούν την εκπόνηση μελετών εφαρμογής συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα:

Στη “ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ” αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω συστημάτων από τη σχεδίαση, εκπόνηση του εγχειριδίου, εκπαίδευση του προσωπικού, μέχρι την πιστοποίηση του συστήματος από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ