Απολυμάνσεις – Απεντομώσεις – Μυοκτονίες

Μικροβιακή απολύμανση

Απολύμανση ή Μικροβιοκτονία είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών με χημικές ουσίες (π.χ. διοξείδιο του χλωρίου, υποχλωριώδες νάτριο) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. υψηλή θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες.
Στόχος των απολυμάνσεων είναι η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και η μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε ευαίσθητους χώρους όπου συνωστίζονται πολλά άτομα. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος απολύμανσης – μικροβιοκτονίας.

Η “ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ” με εμπειρία & τεχνογνωσία στον τομέα των απολυμάνσεων, πραγματοποιεί εξειδικευμένες εφαρμογές απολύμανσης με σκοπό την καταπολέμηση βακτηρίων, μυκήτων και ιών (SARSνέος κοροναϊός SARS-CoV-2).
Η απολύμανση  γίνεται είτε με απλό  ψεκασμό με αντλία χαμηλής πίεσης, είτε κυρίως  με ψεκασμό  υπέρ μικρού όγκου (ULV). Για την μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται ειδικός ηλεκτρικός εκνεφωτήρας (fogger). Η τεχνική αυτή που ονομάζεται εκνέφωση, εξασφαλίζει τη διάχυση του απολυμαντικού με τη μορφή μικροσταγονιδίων σε όλες τις επιφάνειες, ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες.
Τα απολυμαντικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται, έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) για χρήση σε κατοικημένους χώρους, είναι υψηλής τεχνολογίας και αποτελεσματικότητας και είναι πλήρως βιοδιασπώμενα, ατοξικά, ακίνδυνα για τον άνθρωπο, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους.
Κατά τη διαδικασία της απολύμανσης, λαμβάνεται υπόψη το άμεσο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ανθρώπων, κατοικίδιων και τροφίμων.

Απεντόμωση

Η απεντόμωση είναι η διαδικασία καταπολέμησης όλων των εντόμων που υπάρχουν σε έναν χώρο . Η εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Απεντόμωσης είναι η πλέον αποτελεσματική και περιβαλλοντικά ευαίσθητη προσέγγιση για τη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών.
Κάθε πρόγραμμα εφαρμογών είναι ξεχωριστό, σχεδιάζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του πελάτη και καταρτίζεται βάσει μελέτης που προηγείται στο χώρο του πελάτη. Το σχέδιο καταπολέμησης βασίζεται σε σειρά δεδομένων όπως εντοπισμό παρουσίας εντόμων, προσδιορισμός κρίσιμων περιοχών, τους κύκλους ζωής των επιβλαβών οργανισμών και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον, οι διαθέσιμες μέθοδοι ελέγχου των παρασίτων, τεκμηρίωση των πραγματοποιούμενων εφαρμογών και των αποτελεσμάτων αυτών κλπ.

Οι εφαρμογές επικεντρώνονται σε μεθόδους φιλικές στον άνθρωπο και το περιβάλλον και βασίζονται στην πρόληψη και την παρακολούθηση με στόχο τον άμεσο εντοπισμό των προβλημάτων και την έγκαιρη επέμβαση.

Το προσωπικό της εταιρείας -επιστημονικό και τεχνικό- ενημερώνεται συνεχώς και εκπαιδεύεται σε νέες τεχνολογικές μεθόδους και προϊόντα.

Όλες οι εφαρμογές γίνονται με χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, που μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να παρέμβουμε σε οποιοδήποτε σχεδόν χώρο και περιβάλλον και σε οποιαδήποτε σχεδόν κλίμακας εργασία εξασφαλίζοντας έτσι την υψηλότερη δυνατόν αποτελεσματικότητα.

Οι μέθοδοι και τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εναρμονίζονται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 και τις επιταγές των συστημάτων HACCP και ISO.

Η εταιρία διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους (119401/22.08.2017) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η “ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ” έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015 από την LETRINA S.A.

Οι κυριότερες μέθοδοι απεντόμωσης, ανάλογα με το είδος του εντόμου και το χώρο είναι:

• Υπολειμματικός ψεκασμός 
Αποτελεί την πιο συνηθισμένη μέθοδο για την αντιμετώπιση βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων. Εφαρμόζεται με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης (2 atm). Χρησιμοποιούνται ειδικά σκευάσματα ή συνδυασμός αυτών και ψεκάζονται σημεία που αποτελούν περάσματα και τόπους συνάθροισης.

• Εφαρμογή Gel
Εφαρμόζεται για την καταπολέμηση της κατσαρίδας και μυρμηγκιών. Χρησιμοποιούνται τροφοελκυστικά εντομοκτόνα δολώματα (Gel). Εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα σημεία με τη βοήθεια σύριγγας ή ειδικού «πιστολιού». Πρακτικά ακίνδυνο για τον άνθρωπο και τα ζώα. Η δραστική ουσία του σκευάσματος μεταφέρεται σταδιακά σε όλη την αποικία των εντόμων, επιφέροντας σταδιακά εξόντωση του πληθυσμού (domino effect). Δεν απαιτείται εκκένωση του χώρου. 

• Νεφελοψεκασμός
Ο νεφελοψεκασμός πραγματοποιείται με χρήση ειδικής συσκευής (εκνεφωτής) και έχει την ιδιότητα να διασπά το βιοκτόνο διάλυμα διοχετεύοντάς το στο χώρο, σε σταγονίδια πολύ μικρής διαμέτρου, καλύπτοντας έτσι όλες τις επιφάνειες.
Ο νεφελοψεκασμός χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση εντόμων που συνήθως κρύβονται σε δυσπρόσιτα σημεία.

• Χρήση καπνογόνου
Η μέθοδος της απεντόμωσης με καπνογόνο εφαρμόζεται με βιοκτόνο σκεύασμα σε μορφή καπνογόνου, για την καταπολέμηση βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων.

• Χρήση φερομονικών παγίδων σύλληψης
Χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι παγίδων που έχουν ως μέσο προσέλκυσης μια φερομόνη συναθροίσεως και ως μέσο παγίδευσης ειδική κόλλα. Οι παγίδες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για την διαπίστωση της παρουσίας των εντόμων, έτσι ώστε να ακολουθηθεί η κατάλληλη μέθοδος απεντόμωσης. Σε χαμηλούς πληθυσμούς, συμβάλλουν και στην καταπολέμησή τους.

• Χρήση Ηλεκτρικών εντομοπαγίδων
Oi ηλεκτρικές εντομοπαγίδες με κόλλα (κολλητική επιφάνεια) χρησιμοποιούνται για την εξουδετέρωση ιπτάμενων εντόμων σε επαγγελματικούς χώρους. Διαθέτουν ειδικές λάμπες UV, το φως των οποίων έχει την ιδιότητα να προσελκύει περισσότερο από τις κοινές λάμπες τα έντομα από μακρινές αποστάσεις.

Μυοκτονία

Μυοκτονία είναι οι ενέργειες που πραγματοποιούνται για την μείωση και τον έλεγχο των τρωκτικών πληθυσμών, ποντικών και αρουραίων. Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος πρέπει να επιλεχτεί και η κατάλληλη μέθοδος για την καταπολέμηση των τρωκτικών. Αυτές είναι είτε μια χημική καταπολέμηση με την χρήση χημικών δολωμάτων (τρωκτικοκτόνα), είτε με βιολογικές μεθόδους με τη χρήση μηχανικών ή κολλητικών μέσων με σκοπό την παγίδευση τους. Στην χημική καταπολέμηση τα ποντίκια καταναλώνουν τα δολώματα τα οποία δρουν αντιπηκτικά, προκαλώντας αιμόλυση. Στην βιολογική μέθοδο τοποθετείται το κατάλληλο προσελκυστικό στο μέσο παγίδευσης αναμένοντας τη σύλληψη των ανεπιθύμητων επισκεπτών.
Η μυοκτονία χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Για τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μυοκτονίας η “ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ” ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

Επιθεώρηση του χώρου
Εκτίμηση του μεγέθους της προσβολής 
Τοποθέτηση τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων σε ειδικούς δολωματικούς σταθμού ασφαλείας
Συστηματικός έλεγχος των δολωμάτων 
Αξιολόγηση του αποτελέσματος

Για την αντιμετώπιση των τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους που δεν επιτρέπεται η χρήση τρωκτικοκτόνων, όπως οι χώροι τροφίμων κ.α. τοποθετούνται μηχανικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων κλειστού τύπου (Multicatch) οι οποίες παγιδεύουν τα τρωκτικά στις ειδικές κολλητικές επιφάνειες.
Σε κάθε ολοκληρωμένο πρόγραμμα μυοκτονίας, το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η πρόληψη και η αποτροπή εγκατάστασής τρωκτικών μέσα στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, οικιών, γραφείων κ.α.

Φάκελος Απεντόμωσης - Μυοκτονίας

Για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος τηρείται πλήρης Φάκελος Απεντόμωσης & Μυοκτονίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών και του συστήματος HACCP, ο οποίος θα ενημερώνεται μετά από κάθε εφαρμογή και περιέχει τα παρακάτω:

  • Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών της εταιρείας μας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας
  • Σχεδιάγραμμα – κάτοψη θέσης δολωματικών σταθμών τρωκτικών
  • Πιστοποιητικό απολύμανσης – απεντόμωσης – μυοκτονίας
  • Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας των σκευασμάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  • Δελτία ασφάλειας (M.S.D.S.) των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων
  • Αναλυτικοί πίνακες παρακολούθησης της δραστηριότητας των τρωκτικών στους δολωματικούς σταθμούς και στις παγίδες σύλληψης
  • Ετήσια έκθεση παρασιτοκτονίας

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ