Τσιμπούρια

Τσιμπούρια

Το τσιμπούρι είναι η κοινή ονομασία μιας τάξης παρασιτικών αρθροπόδων. Τρέφεται με αίμα που απορροφά από το δέρμα των θηλαστικών, στα οποία παρασιτεί.

Είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο και τα ζώα επειδή μπορεί να μεταφέρει ασθένειες. Δεν πετάει, ούτε πηδάει. Μόνο περπατώντας μπορεί να μετακινηθεί.

Μεταφέρει διάφορες ασθένειες στον άνθρωπο και στα θηλαστικά (δερματίτιδες, μελιταίο πυρετό, την ασθένεια του Lyme κ.ά.).

Η καταπολέμηση γίνεται με υπολειμματικούς ψεκασμούς με κατάλληλα εντομοκτόνα.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ